PRIVATKLINIK FOR ANTROPOSOFISK MEDICIN OG TERAPI

Tomas Henckel Johansen

Menneskelighed

Er et menneske en avanceret maskine af kød? Er tanker og følelser kun elektricitet i hjernen?

Det menneskebillede man har, afspejler sig i hvordan man forstår sundhed og behandler sygdom.

Antroposofisk medicin er en komplementær medicin. Det vil sige at den almindelige lægevidenskab integreres med naturmedicin og forskellige terapier ud fra en helhedsforståelse af mennesket som både krop, sjæl og ånd. 

Krop, sjæl og ånd

Når vi beskæftiger os med både krop, sjæl og ånd og ikke kun ser kroppen som en maskine, bliver forståelsen af sundhed og sygdom mere omfattende. Og de store spørgsmål får tid og vægt i samtalen: Hvorfor blev jeg syg lige nu i mit liv? Hvad betyder det for mig at jeg skal arbejde mig gennem en sygdomsproces? Hvordan kan jeg leve mit fremtidige liv i bedre harmoni med de kræfter jeg har og hvilken hjælp kan jeg få fra naturpræparater, terapier m.m.?

I en samtale med en læge der har tid til at lytte og støtte til en dybere indsigt, kan der spire en ny forståelse frem. Lægen ser ikke kun på sygdomsprocesserne, men kan vejlede om veje til at styrke og udbygge de sunde, forebyggende kræfter i krop, sjæl og ånd.

Antroposofisk medicin - Integreret komplementær medicin

Natur

Vi er en del af naturen og alle dens ufatteligt smukke og komplekse rytmer og systemer, der griber ind i og støtter hinanden.

Vi lever også i en menneskeskabt kultur på godt og ondt, med de goder og risici det giver. Ved stress, overbelastning, angst osv. kan kulturens belastende sider ramme os og presse os ud i sygdom.

Vi kan arbejde på at forstå og ændre det. Bruge kulturens gode tilbud mere aktivt. Og vende os mod naturen, med dens utallige helsebringende muligheder.

Privatklinik for Antroposofisk Medicin og Terapi